יום שלישי, 18 בספטמבר 2012

הערכת עמיתים


בהמשך לרשומה הקודמת שכתבתי בנושא יחידות הלימוד ציינתי את החוויה בלמידת עמיתים בנושא הערכת היחידות. ברשומה זו ארחיב על נושא זה מתוך עניין ורצון להעמיק בסגנון למידה זה ובשילובו בכתת הלימוד.
לצערי, מרבית המחקרים שקראתי בתחום עסקו בהערכת עמיתים באוניברסיטאות ובמכללות ולא על שילובן בבית הספר בקרב התלמידים. הניסיון שנצבר עד כה ביישום הערכת עמיתים מוגבל ותחום מחקר זה נמצא בתחילתו.
הערכת עמיתים הינו תהליך בו חברי הקבוצה מעריכים אחד את השני על פי קריטריונים ברורים המבוסס על שיתוף ומעורבות הלומד בתהליך הלמידה, באסטרטגיה זו, קיים דגש על תכנון ורפלקציה של הלומד המשקף משימה ברמת חשיבה גבוהה.

להערכה מסוג זה יש השפעה משמעותית על הלמידה  - העמקת תהליך הלמידה, למידה מדוגמאות של אחרים ולמידה מהמשוב עצמו. היתרונות הבולטים הם: יצירת משוב בונה לחברים, הבנת קריטריונים להערכת למידה המפתח ביקורתיות, מודעות התלמיד לעצמו ולעבודתו. בנוסף, תרומה למורה בכך שהיא נותנת כלי נוסף להערכת התלמיד כחלק ממערך הערכה חלופי.
מנגד, יש הטוענים שגישה זו נוגדת לכאורה את חלוקת התפקידים המסורתית ולכן עלולה לאיים על המורים ועל התלמידים שלא מורגלים לכך. לפעמים קיים חשש שהערכה לא תשקף בצורה אובייקטיבית ומהימנה את העבודה, התלמידים יחששו לפגוע בחבריהם או לא יבינו היטב את הקריטריונים להערכה. קושי נוסף הוא בארגון וניהול הפעילות ובעובדה שלמורה נדרשת עבודה רבה.
לדעתי, שילוב הערכת עמיתים בבית הספר אפשרי כחלק מגישה כוללת בה התלמיד מעורב, יוזם ופעיל בתהליך הלמידה. על מנת להשתמש באסטרטגיה זו, יש להבהיר לתלמידים שמטרת הערכה זו היא לעצב, לכוון ולאפשר לימוד אפקטיבי יותר ולא בשביל הציון. בניית הקריטריונים צריכה להיעשות בכיתה בשיתוף המורה והתלמידים ובכך להגיע לרמת הבנה גבוהה על מנת שההערכה תהיה מיטבית. בנוסף, מומלץ להראות מהלך ביצוע של הערכה חלופית בכתה ולאפשר לתלמידים לבצע משימת הערכה ראשונה בליווי המורה.

מקורות:
כהן-וקס, ד', רונן, מ', המר ר'. (2012). תחרות בין צוותים מקוונת בשיפוט עמיתים כאסטרטגיית הוראה בחינוך הגבוה. בתוך: ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, (י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן ,עורכים, )  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2012
צוקרמן, א'. (2009). Wiki – אורנים. אוחזר ב-1 יוני 2009. http://wiki.oranim.ac.il/index.php?title=%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה